Onkoteam Management szoftver fejlesztési koncepció leírás

Igény leírása

Az onkológiai ellátás multidiszciplináris jellegére tekintettel és a szakmánkénti követelmények érvényesülése érdekében kialakítandó egy olyan szoftver, ami az OnkoTeam-ben résztvevő szakemberek munkáját támogatja; elősegítve ezzel, hogy a daganatos betegek számára a lehető leggyorsabban szakszerű és modern terápiás javaslatot határozzanak meg.
Egy olyan web portál fejlesztése szükséges, mely az OnkoTeam munkájának teljes folyamatát lefedi.
Az OnkoTeam webes alkalmazásként lehetőséget biztosít csoportok kialakítására, ezáltal az országban, vagy a világ különböző helyéről bejelentkező szakemberek közösen tudják meghatározni a megfelelő terápiát a daganatos betegek számára.
Az alkalmazás biztosítja a páciens releváns dokumentumainak feltöltését (kézi, vagy integrált működés HIS rendszerrel) valamint a team tevékenységének dokumentálását.

Modul

OnkoTeam Management Modul

A rendszer a következő modulokból fog állni:

1. Adminisztrációs modul (Rendszergazdai funkciók)
- Felhasználók kezelése
- Intézmények kezelése
- Jogosultságok kezelése

2. Eseménynaptár
- OnkoTeam események regisztrálása
- OnkoTeam tagjainak hozzárendelése eseményekhez
- Páciensek regisztrálása az OnkoTeam eseményekre
- Adott események kezelése

3. Páciens regisztrációs modul
- Páciensek regisztrálása a rendszerbe
- Releváns dokumentumok és eredmények feltöltése (kézi vagy integrált működés a HIS rendszerrel)
- Páciens EHR kezelése

4. OnkoTeam dokumentációs modul
- OnkoTeam események teljeskörű dokumentációjának kezelése

5. Kommunikációs modul
- Chat illetve videohívás a résztvevők között
- Értesítések kezelése (e-mail): A rendszerben történt bármely változáshoz hozzá lehet kötni értesítést. Pl. A felhasználók értesítést kapnak amennyiben hozzárendelik őket egy OnkoTeam eseményhez, vagy értesítést kapnak, ha a páciens releváns dokumentációja feltöltésre kerül.

Megvalósítandó feladatok, elvárt működés

Folyamat leírása
A portálon a résztvevőket regisztrálni kell. A regisztráció során meg kell határozni, hogy az adott team tag mely szakmai területen kompetens és a milyen viszonylatban kíván részt venni a team munkájában.
Az OnkoTeam menedzser hívja össze a teamet. A team találkozók rendszeres időközönként vannak, függetlenül a páciensektől.
Az esetek több úton kerülhetnek az OnkoTeam elé. Tumor felfedezését követően; vagy tumor gyanújának esetén. Az OnkoTeam esemény kimenetele lehet, hogy tumor gyanú esetén a kérdések megválaszolása után úgy dönt az OnkoTeam, hogy befogadja az esetet; vagy amennyiben már biztos a tumor akkor a páciens kezelésére konkrét terápiás javaslatot ad.
A páciensek regisztrálását követően a rendszerben elérhetővé kell tenni a képalkotó diagnosztikai felvételeket, a labor vizsgálati eredményeket, szövettani eredményeket és a páciens kórházi kórlapját (esetleg kórtörténetet) és minden a betegséggel kapcsolatos dokumentációt.
Biztosítani kell a betegbemutatást, a beteg vizsgálatát (adott betegség típusoknál) a team előtt pl. videohívás lehetőségével.
A team dönthet úgy, hogy további vizsgálatokat rendel el, ilyen esetben egy következő alkalommal újra tárgyalják az esetet. Amennyiben minden vizsgálati eredmény rendelkezésre áll a team meghatározza a páciens számára megfelelő terápiát. Ezt követően amennyiben a beteg elfogadja ezt a terápiás tervet, akkor megkezdik a beteg kezelését.
A team találkozókat és a team tagjainak véleményét közzé téve a klinikus orvos készíti el az összegzést, a team döntésének dokumentációját.

Onkoteam esemény
1. Páciens regisztrációja
2. Összes releváns vizsgálati eredmény összegyűjtése: A kezelőorvos összegyűjti az esethez kapcsolódó összes releváns dokumentációt, melyet feltölt, és összefoglalót készít az esethez.
3. Klinikai onkológus szakorvos kérésre az OnkoTeam menedzser összehívja a különböző szakterületek OnkoTeam programban regisztrált tagjait. Az OnkoTeam menedzser kitűz egy időpontot amire meghívót küld az érintett szakembereknek. A kiküldött meghívók közül ha záros határidőn belül nem érkezik vissza az OnkoTeam működéséhez szak-területenkénti minimum fő akkor az adott szakterület más képviselőit keresi meg és meghívót küld nekik.
4. Páciens esetének bemutatása: A kezelő orvos részletesen bemutatja az esetet. Amennyiben az OnkoTeam javaslatának kialakításához szükséges, úgy biztosítani kell a beteg team előtti vizsgálatának lehetőségét.
5. Radiológiai képek áttekintése: A Radiológus bemutatja az esetet és megválaszolja a kérdéseket.
6. Patológiai és egyéb vizsgálati eredmények áttekintése: A specialisták bemutatják az esetet és megválaszolják a felmerülő kérdéseket.
7. Eset megvitatása és elemzése: A bizottság részletesen megvitatja az esetet, akár videokonferencián keresztül.
8. Kiegészítő információk rögzítése az esethez: Az eset megvitatása során felmerült információk rögzítése az esethez.
9. Amennyiben szükséges egyéb vizsgálatok vagy konzílium elrendelése: Amennyiben a bizottság úgy látja, még elrendelhet további vizsgálatokat a betegnek, melyek elemzése egy következő alkalommal lesznek elemezve.
10. További diagnózisok rögzítése az esethez: A bizottság az eset feltárása után rögzíti a további felmerült diagnózisokat
11. Kezelés módjának kiválasztása: Az OnkoTeam terápiás javaslatot ad, kiválasztásra kerül az alkalmazandó terápia a páciens számára.
12. Terápiásdöntések rögzítése: Az OnkoTeam döntését, a klinikus orvos összegzi. Az eseményen született információkat és döntéseket rögzítik.
13. Az OnkoTeam döntésének nyomtatása és aláírása
14. OnkoTeam döntésének Páciens tájékoztatása, elfogadtatása: A kezelés csak abban az esetben kezdődik meg, amennyiben az elfogadásra és aláírásra került a páciens által. Az OnkoTeam terápiás javaslatáról a kezelőorvos a beteget minden esetben tájékoztatni köteles. A beteg aláírásával igazolja a kezelési terv egészének vagy egyes részeinek elfogadását vagy annak visszautasítását, mely a beteg dokumentációjának részét képezi.
15. A beteg elbocsátásával záródik a team munkája.

Fejlesztendőfunkciók

1. Adminisztrációs felület
A portálon a résztvevőket regisztrálni kell. A team tagok regisztrációját a portált üzemeltető informatika menedzseli. A regisztráció adatlap alapján történik. Az adatlapnak tartalmaznia kell a felhasználói típus szerint szükséges adatokat (pl. orvos esetén a szakvizsgákat) valamint hogy milyen viszonylatban kíván a tag a team munkájában részt venni (pl. tanácsadóként lehet nyugdíjas orvost, megfigyelőként lehet kezelőorvost is regisztrálni.)
Az alkalmazás használatához jogosultságcsoportokat kell kialakítani. A felhasználókat a jogosultságcsoporthoz hozzá kell rendelni.


 
2. Eseménynaptár
A OnkoTeam találkozók regisztrálása. A felhasználók és páciens regisztrálása az OnkoTeam eseményekre. Az OnkoTeam menedzser a kitűzött találkozóra meghívót küld az érintett szakembereknek. A kiküldött meghívók közül ha megadott határidőn belül nem érkezik visszajelzés és így a team működéséhez szak-területenkénti minimum fő nem biztosítható, akkor a menedzser az adott szakterület más képviselőit keresi meg. Az OnkoTeam tagokat hozzárendeli az eseményekhez.

Az események kezelése a kitűzött találkozóhoz kapcsolódik, a team menedzser kezeli az eseményeket.

3. Páciens regisztrációs modul
Páciensek regisztrálása a rendszerbe. A regisztráció több módon is történhet. Ki kell alakítani, hogy medikai rendszerből interfészen keresztül kerüljenek a betegadatok a rendszerbe, valamint lehetőséget kell adni arra is, hogy az alkalmazásba a beteg törzsadat rögzítése után manuálisan feltölthető legyen a betegdokumentáció. Jelenleg a MedWorks medikai rendszerhez készül el az illesztés. Későbbiekben egyéb medikai rendszerek számára is elérhetővé tesszük az adat átadást meghatározott API interfészen keresztül. Biztosítani kell a képalkotó diagnosztikai eredmények megtekintését (pl. linken keresztül a PACS rendszerből meghívható a felvétel).

4. OnkoTeam dokumentációs modul
Az OnkoTeam események teljeskörű dokumentációjának kezelését meg kell valósítani. Az OnkoTeam javaslatát a kezelő szakorvos referálása és a rendelkezésre bocsátott egészségügyi dokumentáció áttekintése alapján hozza meg, melyet minden esetben dokumentálni kell.
Az összehívott OnkoTeam találkozó dokumentálása az adott megbeszélés összegzése, melyet a team menedzser rögzít az alkalmazásba.

5. Kommunikációs modul
Értesítések kezelése (e-mail). A rendszerben történt bármely változáshoz hozzá lehet kötni értesítést. Pl. A felhasználók értesítést kapnak amennyiben hozzárendelik őket egy OnkoTeam eseményhez, vagy értesítést kapnak ha a páciens releváns dokumentációja feltöltésre kerül.
A Chat illetve videohívás a résztvevők között. Az OnkoTeam tagjai a találkozón megoszthatják egymással szakmai véleményüket, állásfoglalásukat. Amennyiben a team javaslatának kialakításához szükséges, úgy biztosítani kell a beteg vizsgálatának lehetőségét is.

OnkoTeam események folyamata

 

Onkológiai fórumok

 

Lokalizációk

 

Onkológiai ellátás minimumfeltételei

 

Onkológiai statisztika