OnkoTeam Manager

OnkoTeam Manager

Logikai séma

Használati esetek

Regisztráció
Megerősített regisztráció:
A Menedzser meghívja a regisztrálandó Orvost.
Normál regisztráció: Orvos regisztrálási kérelmet indít a rendszeren keresztül, aki megerősíti az Orvos regisztrációját.

Bejelentkezés
Felhasználónév, Jelszó, és időbélyegzővel ellátott email-es megerősítő kód.

Konzíliumindítási kérelem
A bejelentkezett Orvos jelzi a Menedzsernek a konzílium indítási szándékát. Megadja a konzílium indításához szükséges adatokat.
Menedzser elindítja a konzíliumot és Vezetői Orvos jogosultságot ad a konzíliumot indító Orvosnak.

Beteg kiválasztása
1. eset: Vezető Orvos / Menedzser lekéri a páciens adatokat a Betegnyilvántartó rendszer integrációs interfészen keresztül
2. eset: Vezető Orvos / Menedzser kézzel viszi fel a páciens adatokat.

Beteg adatok
A rendszerbe feltöltött betegadatokat a konzíliumi felület deperszonalizált formában jeleníti meg. Az egyértelmű beazonosításhoz szükséges adatokat, (TAJ, név, születési dátum, anyja neve) védett és csak az Adminisztrátor által hozzáférhető adatbázisban tárolja.

Konzíliumhoz javasolt beteg adatok:
Beteg neme
Beteg hozzájáruló nyilatkozata
A beteg ellátó hely adatai
Intézmény neve
Osztály megnevezése
Kezelő orvos neve

Betegdokumentáció
Beteg egyedi azonosító: Anamnézis, Státusz, Epikrízis, Dekurzus, Zárójelentés, Konzílium, Terápia, Kórlap
Beavatkozások, Diagnózisok, Onkológia, Egyéb dokumentáció, Ápolási anamnézis, Decubitus felmérő lap, Áthelyezési lap, Távozási lap

Orvos szakértő kiválasztása
Vezető Orvos / Menedzser kiválasztja a szakértő orvosokat az Orvos adatbázisból, és felkéri (email, telefon, egyéb módon) a konzíliumban való részvételre.
Orvos adatbázisba felvétel lehetőségei: automatizáltan, Orvos adatbázis csatolófelületen keresztül, illetve kézi feltöltéssel.

A konzílium ütemezéséhez szükség van az alapvető Orvos adatok, elérhetőségek megadása mellett az Orvos rendelkezésre állását is rögzíteni.
A részvétel elfogadását visszaigazolással teszi egyértelművé. A rendszer automatikusan kezeli a meghívottak visszaigazolásait, a lemondásokat, és ha szükséges, a szereplők cseréjére hívja fel a Menedzser figyelmét.
A kiválasztásnál figyelembe kell venni a konzílium prioritási típusát, melyeknek függvényében a rendszer automatikusan ütemezi a figyelmeztető üzenetek küldését. Az ütemezést a Vezető Orvos és a Menedzser módosíthatja.

Prioritási típusok: normál, sürgős
Normál: a konzílium ütemezésnél nincsenek beállítva automatikus figyel-meztetések.
Sürgős: a konzílium ütemezésénél a rendszer automatikus figyelmeztetéseket küld.

Konzílium funkciók
A rendszerben az egyes szereplők több módon kommunikálhatnak egymással:
Indíthatnak webkonferenciát,
használhatják a valós idejű chat funkciót,
a belső email rendszert,
a nyilvános üzenőfalat,
és a konzíliumokhoz rendelt zárt üzenőfalat.

A kommunikáció során:
feltölthetnek képeket és dokumentumokat,
és lehetőségük van szöveges adatok kézi felvitelére is.
Meghívhatnak alkalmazásokat külső forrásokból, pl. digitális képarchiváló rendszerből átvett anyagok.
Használhatják a naptárszolgáltatást, hogy ütemezéseket és figyelmeztetéseket állíthassanak be.
A naptár funkciónak ki kell térnie az Orvosok rendelkezésre állásának felvitelére, módosítására, hogy ha egy adott időintervallumban nem elérhető a felhasználó, helyettesítésre kerülhessen sor.

 
Konzílium indítása és lebonyolítása
A vezető orvos a birtokában lévő információk alapján felállítja a diagnózist.
A szakértő orvosoknak lehetőségük van szakvéleményük elkészítésére.
A vezető orvos összegzi a szakvéleményeket, elkészíti a zárójelentést, megadja a beteg terápiás kezelését.

Szerepkörök
Hierarchikus  jogosultság kezelés.
Adminisztrátor: teljes hozzáféréssel rendelkezik minden rendszer elemhez. Felhasználókat regisztrál, ellenőriz, jogosultságokat ad, minden tevékenység naplóhoz hozzáfér. Elemzéseket végez. Csatolófelületeket kezel. Karban tartja a páciens adatbázist és az orvos adatbázist. Szakértői listákat hoz létre.
Menedzser: Köztes szerepkör az adminisztrátor és az Orvos között. Onkoteam-et indíthat, segédkezik az Onkoteam összeállításánál, meghívókat küldhet, üzeneteket kezelhet.  Feltölthet, beteg adatokat kézzel, és/vagy átvehet adatokat csatolófelületen keresztül. Hozzáfér egyes üzenetekhez és tevékenység naplókhoz.

Orvos: három típus
Vezető orvos: Menedzsertől kér és kap az adott Onkoteam vezetésére jogosultságot. Feltölthet, beteg adatokat kézzel, és/vagy átvehet adatokat csatolófelületen keresztül. Hozzáfér egyes üzenetekhez és tevékenység naplókhoz. Teljes hozzáféréssel rendelkezik az adott Onkoteam összes adatához. Diagnózist állít fel, terápiát választ / változtat, dönt a beteg további kezeléséről.
Szakértő orvos: Vezető orvostól kap meghívást az adott Onkoteam-be. Részleges hozzáféréssel rendelkezik az adott Onkoteam összes adatához. Szakvéleményt ír.
Vendég orvos: a szerepkör célja az OnkoTeam működésének megismerése. Csak betekintési jogosultsággal rendelkezik. Kérdéseket tehet fel.

OnkoTeam Manager Prezentáció

 

Onkológiai fórumok

 

Lokalizációk

 

Onkológiai ellátás minimumfeltételei

 

Onkológiai statisztika